Bouwregelgeving

Bij nieuwbouw of verbouw van alle typen gebouwen moeten u en wij ons aan regels en wetten houden, o.a. omtrent veiligheid, gezondheid, omgeving, buren en energieprestatie van het pand (duurzaam bouwen).

Meer weten? Klik door naar het Stappenplan bij bouwen en verbouwen.

Vergunningsvrij (ver)bouwen is soms mogelijk, maar meestal is voor de geplande (ver)bouw een omgevingsvergunning vereist. Informatie vindt u bij uw gemeente of op Omgevingsloket.nl.

Uiteraard kunt u ook bij Bouwbedrijf de Laat terecht met al uw vragen over bouwregelgeving.


BENG – Bijna EnergieNeutrale Gebouwen

De normen voor de energieprestatie van gebouwen (EPC) zijn momenteel vastgelegd in NEN 7120. Vanaf 1 januari 2021 moeten vergunningsaanvragen voor alle nieuwbouw voldoen aan de nieuwe eisen van BENG. Afhankelijk van het gebouwtype worden deze 3 eisen becijferd:

  • De maximale energiebehoefte in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar.
  • Het maximale primair fossiel energiegebruik in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar.
  • Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.


Wet Kwaliteitsborging

Waarschijnlijk gaat per 1 januari 2022 de Wet Kwaliteitsborging in. Deze wet heeft 3 doelen:

  • Verbetering van bouwkwaliteit en bouwtoezicht middels private kwaliteitsborging.
  • Sterkere positie van de opdrachtgever (uitbreiding aansprakelijkheid van de aannemer).
  • Preventief stimuleren van kwaliteitsverbetering en vermindering van faalkosten.

De toetsing van diverse kwaliteitsaspecten van de (ver)bouw zal uitgevoerd worden door een onafhankelijke partij. Bij oplevering moet een verklaring van de kwaliteitsborger overgelegd worden voor ingebruikname. Het Burgerlijk Wetboek ondergaat hiervoor een aantal wijzigingen.